Новости

07.06.2011 | НАГРАДЕН КОНКУРС

06.06.2011 | ERASMUS MUNDUS ACTION 2 – PARTNERSHIPS

26.05.2011 | СКЛУЧЕН ДОГОВОР ПОМЕЃУ УКЛО И ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

17.05.2011 | РЕИЗБРАН РЕКТОРОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

13.05.2011 | ЕДНОДНЕВЕН DINAQUF СЕМИНАР

12.05.2011 | МИНИСТЕРОТ МИЛОШОСКИ ГО ПОСЕТИ УКЛО

12.05.2011 | АКТИВНОСТ ВО ТЕМПУС ПРОЕКТОТ MAFOLAC

28.04.2011 | Одбележан Денот од основањето на УКЛО

28.04.2011 | Промоција на нови доктори на науки

26.04.2011 | УЧЕСТВО НА УКЛО НА Е-САЕМ ЗА КАРИЕРА

14.04.2011 | УКЛО УЧЕСНИК НА ДЕНОВИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА

08.04.2011 | ВИСОКА ДРЖАВНА И ДИПЛОМАТСКА ДЕЛЕГАЦИЈА ВО ПОСЕТА НА УКЛО

25.03.2011 | ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ТУРСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ ВО ПОСЕТА НА УКЛО

25.03.2011 | УКЛО-ФМ – ПРВО УНИВЕРЗИТЕТСКОТО РАДИО НА НАШИОТ УНИВЕРЗИТЕТ

23.03.2011 | ERASMUS MUNDUS ACTION 2/EM2 – STEM

22.03.2011 | УСВОЕН ИЗВЕШТАЈОТ НА РЕКТОРОТ ЗА РАБОТАТА НА УКЛО

22.03.2011 | УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ И УНИВЕРЗИТЕТСКАТА УПРАВА ВО НОВИ ПРОСТОРИИ

16.03.2011 | ФРАНЦУСКИОТ АМБАСАДОР ПО ВТОРПАТ НА УКЛО

11.03.2011 | КОНКУРС ЗА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ОБЈАВЕН НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУД

10.03.2011 | Отворен надворешниот конкурс за бирање стручни пракси за студентиte на техничките науки

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Scroll to Top