Оглас за стипендиска програма на германското стопанство 2017

19.10.2016

Почитувани,

 

ни претставува голема чест да Ве информираме дека Германската стопанска комора во Македонија ја спроведуваат програмата за стипендии на Германското стопанство за 2017 година во својство на локален партнер на Одборот на германското стопанство за источните земји, кој е раководител на програмата во Германија. Целта на оваа програма е да обезбеди специјализација за квалификувани кандидати од Македонија во најуспешните германски компании, во пероид од 3 до 6 месеци. Оваа програма е подржана од Сојузната Влада на Република Германија и трошоците се покриени од Германската влада.

 

Во прилог, на германски и англиски јазик Ви ги испраќаме основните податоци кои треба да бидат задоволени од потенцијалните кандидати, рокот на пријавување е заклучно до 11. ноември 2016 година на следната интернет страница:

www.stipendienprogramm.org

 

Прилог :

 

Оглас за стипендиска програма на германското стопанство 2017 на англиски јазик


Scroll to Top