Промоција на доктори на науки

16.12.2016

Во рамки на одбележувањето на Патрониот ден на УКЛО и јубилејот 1100 години од упокојувањето на св. Климент, промовирани се доктори на науки, настан којшто традиционално се одржува по повод прославите на Универзитетот. Промоција се одржа на 15.12.2016 година, во Салата за состаноци на Ректоратот.

Со најновата промоција, до денес, на УКЛО докторирале 277 доктори на науки.

Прилог – листа доктори на науки:

 • Наташа Петрова-Поповски   (Педагошки факултет-Битола)
 • Бисера Костадиновска-Стојчевска (Педагошки факултет-Битола)
 • Весна Стојановска (Педагошки факултет-Битола)
 • Бардуљ Туши (Факултет за информaтички и комуникациски технологии-Битола)
 • Тања Николовска (Економски факултет- Прилеп)
 • Анита Стамнова (Економски факултет- Прилеп)
 • Марјана Костојчиноска-Узунчева (Педагошки факултет-Битола)
 • Слободан Бундалевски (Технички факултет – Битола)
 • Агим Беќири (Факултет за информaтички и комуникациски технологии-Битола)
 • Александар Матески (Економски факултет- Прилеп)
 • Шпресим Доми  (Економски факултет- Прилеп)
 • Алма Пулаха Жила  (Факултет за туризам и угостителство-Охрид)

Scroll to Top