БЕСПЛАТНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ОСНОВНИ IT ВЕШТИНИ - WORD и EXCEL ЗА ЗАВРШЕНИ СТУДЕНТИ ПРИ УКЛО БИТОЛА

05.01.2017

Агенцијата за вработување на Република Македонија во соработка со КРЕДО центарот при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола за сите завршени студенти при УКЛО Битола кои имаат статус на невработено лице преку агенцијата CERTIADRIA организира тестирање за добивање бесплатни сертификати за познавање на следните IT вештини:
Microsoft Office Specialist Word 2010
Microsoft Office Specialist Excel 2010
Последен рок за пријавување е 03.02.2017 година на следната адреса: contact@certiadria.com
Или можете да ги контактирате:
Marko Serafimovski:
e-mail: marko.serafimoski@certiadria.com    
mob:+38978 44 18 67 и
Jasminka Stojanovska:
e-mail:jasminka.stojanovska@certiadria.com  
mob: +38978 44 18 43


Scroll to Top