Стипенидија BAYHOST

25.01.2017

Стипендии за летни курсеви по германски јазик во Баварија 2017.

За стипендијата можат да аплицираат студенти и млади научници од сите академски дисциплини со познавање на германски јазик (најмалку ниво А 2).

Во моментот на аплицирање студентите мора да имаат завршена прва година од додипломски студии.

Стипендијата ги покрива трошоците за курсот, сместување и храна.

Сите документи за аплицирање треба да се пристигнати преку пошта во BAYHOST најкасно до 20. март 2017.

Повеќе информации за јазичните курсеви и постапката за аплицирање на вебстраната:

http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/sprachkurse-in-bayern/index.html

 


Scroll to Top