Прв уписен рок на УКЛО

05.07.2017

Пријавување на кандидатите 15.08, 16.08 и 17.08.2017

Претходна проверка на знаењата на англиски јазик 18.08.2017

Објавување прелиминарна ранг-листа 21.08.2017

Објавување решение за прием на кандидатите 23.08.2017

Запишување на кандидатите 24.08 и 25.08.2017


Scroll to Top