Конкурс за запишување на студенти на прв циклус студии во академската 2017/2018 во втор уписен рок

29.08.2017

Втор уписен рок

 

Пријавување: 01.09 и 04.09.2017

Објавување прелиминарна ранг-листа: 05.09.2017

Објавување решение за прием:  07.09.2017

Запишување: 12.09 и 13.09.2017

Во вториот уписен рок на УКЛО може да се запишат 3095  студенти. Покрај со државна и меѓународна матура, право на упис имаат и кандидати со завршен испит и училишна матура.

УКЛО ќе спроведе и трет уписен рок на 14 септември 2017 г.

- Конкурс за запишување на студенти на прв циклус студии во академската 2017/2018 во втор уписен рок


Scroll to Top