IBANESS МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

12.09.2017

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО

 

Економскиот факултет  при УКЛО  и Универзитетот за агробизнис и рурален развој  од Пловдив, Бугарија ја организираат шестата Меѓународна Балканска и Блискоисточна конференција за општествени науки во рамките на IBANESS

Конгресните серии.

Конференцијата ќе се одржува на 28-29 октомври 2017 година во Охрид.

Овој меѓународен форум  претставува платформа за размена на идеи, искуства и особено за презентирање на  различни академски и/или теоретски односно емпириско професионални пристапи во третирањето на  повеќе аспекти на современите општествени промени во регионот на Балканот и Блискиот исток.

http://www.ibaness.org


Scroll to Top