Нови работни простории за Правниот факултет – Кичево

23.09.2009

Студентите од Правниот факултет Кичево и дисперзираните студии од Технолошко – техничкиот факултет добија нови работни простории.

Од оваа академска година наставата ќе се одвива во адаптирани  и целосно опремени простории од поранешниот  дом  на АРМ.

На Правниот факултет – Кичево и дисперзираните студии од Технолошко – техничкиот факултет  во моментот студираат над 400 студенти.

Scroll to Top