УКЛО УПИСИ - Конкурс за втор уписен рок

11.09.2018

Дополнителен Конкурс за запишување студенти во прва година на прв циклус студии во академската 2018/2019  - втор уписен рок

Пријавување на кандидатите 13 и 14.09.2018

Објавување прелиминарна ранг-листа 18.09.2018

Објавување решение за прием на кандидатите 20.09.2018

Запишување на кандидатите 21.09.2018


Scroll to Top