КОНКУРС за стипендии од ЕВН Македонија

14.09.2018

Врз основа на потпишаната Спогодба за соработка меѓу ЕВН Македонија АД, Скопје од една страна и Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола  од друга страна се распишува конкурс за доделување стипендија за студентите на Техничкиот факултет-Битола, електротехнички отсек.

Преземете КОНКУРС и АПЛИКАЦИЈА


Scroll to Top