Успешен состанок на CEPOL

13.11.2009

Факултетот за безбедност  - Скопје, единица во составот на УКЛО, на 12 и 13 ноември 2009 година, беше домаќин на 11 редовен состанок на работната група за надворешни односи на CEPOL, кој се одржа  во Скопје. На состанокот стана збор за напредокот што го постигнале земјите кандидати во процесот на евроинтеграции и напредокот на реформите во Република Македонија.

Средбата беше искористена за размена на искуства и договори за идна соработка.

Scroll to Top