Одржан студентски хепенинг

06.12.2009

Во чест на јубилејот на Универзитетот и одбележувањето на патрониот празник, во нелата, на 6 декември, напладне, се одржа голема студентска забава.

На плоштадот Магнолија ,студентите од нашиот Универзитет преку добра дружба уживаа и се забавуваа во избраните музички содржини.Од името на УКЛО, присутните гости на овој забавен настан ги поздрави проректорот, проф. д-р Пере Аслимоски кој ја потенцира  јасната определба на Универзитетот„Св. Климент Охридски “- Битола за поддршка и негување на овие активности како дел од стратегијата на Универзитетот за унапредување и јакнење  на квалитетот на студенското живеење преку разовудни облици и форми..


Scroll to Top