ВАЖНО: Отворен е повик во рамките на ФП-7 Програма (Луѓе)

19.02.2010

ВАЖНО: Отворен е повик во рамките на ФП-7 Програма (Луѓе)

"Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)" -Меѓународна размена на научно-академски кадар

Детални информации за овој повик можете да најдете на: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=245


Scroll to Top