ВАЖНО: Известување за БАЗИЛЕУС

22.02.2010

Erasmus Mundus External Cooperation Window - EM ECW "BASILEUS"


ВАЖНО!!!

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ И АКАДЕМСКИТЕ КАДРИ КОИШТО СЕ ЗАИНТЕРЕСРАНИ ДА АПЛИЦИРААТ ЗА СТИПЕНДИИ ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА „БАЗИЛЕУС" (Постер, Брошура, Упатство за студенти и академски кадри од УКЛО)

Краен рок за пријавување на Конкурсот е 12 март 2010 година, во 14,00 часот. Станува збор за  повик со ОГРАНИЧЕН БРОЈ СТИПЕНДИИ коишто останаа нераспределени по реализацијата на втората година од програмата односно БАЗИЛЕУС 2.

Селектираните апликанти во овој конкурсен рок ќе реализираат студиски престои во академската 2010/2011 година, а со мобилноста  ќе треба да отпочнат најдоцна до 01 септември 2010.

Бројот на нераспределени стипендии изнесува 88, а максималното времетраење е 10 месеци.

СТУДЕНТИ (упатство)

  • Додипломски студии (бачелор):

             22 стипендии за 6 месеци; 9 стипендии за 10 месеци

  • Последипломски студии (мастер):

             12 стипендии за 6 месеци; 12 стипендии за 10 месеци

  • Докторски студии:

             16 стипендии за 6 месеци

  • Пост-докторски студии:

             5 стипендии за 10 месеци

 

АКАДЕМСКИ КАДРИ (упатство)

  • 12 стипендии за 1 месец

 Конзорциумот на програмата БАЗИЛЕУС ќе објави голем Конкурс/повик за БАЗИЛЕУС 3 под услов Европската комисија да одобри финансирање на третата година од проектот што ќе биде познато и објавено  во летото 2010. Конзорциумот ќе аплицира за продолжување на проектот до ноември 2012 година. Повикот, веднаш по одобрувањето ќе биде објавен на веб страната 

 

www.basileus.ugent.be

 

 

УКЛО Базилеус контакт :

 

Калиопа Стилиновиќ

kaliopa.stilinovic@uklo.edu.mk

 

 

ЛМТ(локален менаџмент тим):

 

Проф.д-р Славица Роческа

Проф. д-р Никола Крстановски

Калиопа Стилиновиќ

 

 


Scroll to Top