Наградени најдобро дипломираните студенти

09.12.2008

Традиционално,во рамките на одбележувањето на Патрониот празник на УКЛО Ректорот проф. д-р Златко Жоглев на студентите кои покажаа најдобар успех во текот на нивните додипломски студии им додели рачни часовници. Најдобро дипломнирани студенти во академската 2007/2008 година се: Талевска Слободан Снежана,Факултет за безбедност - Скопје со просек 9,97 Наумова Ѓорѓи Елена,Факултет за туризам и угостителство - Охрид,со просек 9,96 Мојсовска Стефан Маријана,Факултет за туризам и угостителство - Охрид,со просек 9,96 Поповска Душан Горица,Педагошки факултет - Битола,со просек 9,92 Крстаноска Димитрија Снежана,Педагошки факултет - Битола,со просек 9,92 Ристоска Климе Ивана,Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи - Битола,со просек 9,91 Дојошевска Ѓорѓи Марија,Економски факултет - Прилеп, со просек 9,89 Делиоска Илија Елизабета,Технички факултет -Битола, со просек 9,85 Биљана Пецо Веловска, Висока медицинска школа - Битола, со просек 9,76 Спировска Лазо Розита,Факултет за биотехнички науки - Битола, со просек 9,68

Scroll to Top