КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИТЕ НА УКЛО

30.12.2010

Во согласност со одлуката на Ректорската управа донесена на  125-та седница, а врз основа на планираните програмски активности, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола за академската 2010/2011 година, за студентите на УКЛО  ќе додели награди за изработка на најдобар есеј и најдобар истражувачки труд. Целта на оваа иницијатива е да се стимулираат и афирмираат креативноста и иновативноста на студентите.
 
повеќе

Scroll to Top