Повик за Програмата Jean Monnet

25.01.2011

Програмата Jean Monnet има за цел да промовира образование поврзано со европските интеграции, преку организирање предавања, дебати и истражување, во врска со историјата, политиката, економијата и правото на Европската Унија и релацииите на ЕУ со другите региони во светот.

Високообразовните институции од сите земји во светот имаат можност да аплицираат за проектите на програмата Jean Monnet, како што се можностите за креирање Jean Monnet студиски модули, Jean Monnet катедри, Jean Monnet центри на извонредност и Jean Monnet проекти во врска со Европската Унија.

Краен рок за аплицирирање е 15-ти Февруари 2011. Подетални информации можете да добиете на:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_jean_monnet_action_ka1_2011_en.php

Scroll to Top