ПОВТОРЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

03.03.2011

Министерството за образование и наука повторно распишува Конкурс за доделување на 1000 стипендии од ТИП ,„В“ за студенти запишани на додипломски студии од јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2010/2011 година.
За повеќе информации  http://stipendii.mon.gov.mk  

Scroll to Top