КОНКУРС ЗА НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ И ГОДИШНИ ПРОГРАМИ

09.03.2011

Министерството за образование и наука на Република Македонија на 23.02.2011 година ги објави следниве конкурси:

  • Конкурс за распределба на средства за финансирање на научно -  истражувачките проекти во 2011 година и
  • Конкурс за распределба на средства за финансирање на годишните програми за научно - истражувачка дејност на Јавните научни установи и единиците насочени кон науката (научни институти) при државните универзитети за 2011 година.

Крајниот рок за електронското пополнување, како и за поднесување на комплетираните испечатени пријави во архивата на Министерството за образование и наука е 08.04.2011 година.

Подетални информации: http://proekti.mon.gov.mk/


Scroll to Top