КОНКУРС ЗА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ОБЈАВЕН НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУД

11.03.2011

На 09.03.2011 година Министерството за образование и наука го објави следниот конкурс:

- Конкурс за доделување еднократни финансиски средства за објавен

научно-истражувачки труд за 2011 година

Документите по основ на конкурсот се доставуваат во текот на целата година

Повеќе информации на www.mon.gov.mk

Scroll to Top