ERASMUS MUNDUS ACTION 2 – PARTNERSHIPS

06.06.2011

Erasmus Mundus Entrepreneurship and Management Training for Science, Technology, Engineering and Mathematics (EM2-STEM)

ОБЈАВЕН ВТОР ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ! КРАЕН РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ: 13.О7.2011, до 14:00, (12:00 GMT, UK time)

Во рамките на EM2-STEM, отворен е втор повик во којшто можат да аплицираат само студенти на додипломско (Bachelor), докторско и пост-докторско ниво. Апликациите можат да се најдат на www.em2stem.eu , како и сите детали во врска со Програмата, начинот на поднесување на апликацијата со придружните документи и целните групи.

Scroll to Top