Практикантска работа во ЕВН Македонија ЛЕТО 2011 1 јули – 30 септември

20.06.2011

Можност за надополнување на теоретското знаење со пракса

- Одлична работна атмосфера,

- Тимска работа,

- Размена на искуства,

- Менторство од страна на искусни и квалификувани професионалци!

Пријавете се веднаш !

Сите заинтересирани кандидати да достават своја куса биографија и мотивационо писмо на адреса praktikum@evn.mk најдоцна до 23 јуни 2011 година..

За повеќе информации во однос на програмата и критериумите за пријавување посетете ја нашата интернет страна www.evn.mk 

Летна пракса во одделите :

- Човечки ресурси

- Заштита при работа и животна средина

- Комуникации                                                  

- Интерна ревизија

- Односи со потрошувачи

- Информатички и телкомуникациски технологии

- Кориснички енерго центри низ Македонија 

Практикант е студент на високообразовна институција на III и IV студиска година или студент на последипломски студии од следните струки:

- Економија, маркетинг

- Право

- Електро

- Биологија , технологија и

- други соодветни струки


Scroll to Top