Добитници на наградите од Конкурсите „Нок на истражувачи“

26.09.2011

Добитници на наградата за најдобар есеј на тема: „Улогата на хемијата во развојот на цивилизацијата

Димкоски Филип

Јанкуловска Виолета

Пандева Марија

Добитници на наградата за најдобра зидна графика на тема: „Марија Склодовска Кири, 100 години од добивањето на Нобелова награда за Полониум и Радиум

Митева Марина

Михајлова Маријана

Обедниковска Климентина


Scroll to Top