ПРИСТАП ДО МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ СПИСАНИЈА

01.11.2011

Универзитетот „Св.Климент Охридски“- Битола им нуди можност на своите академски и соработнички кадри пристап до 225 електронски изданија на меѓународни списанија од издавачката куќа EMERALD GROUP PUBLISHING.

1.УПАТСТВО ЗА ПРИСТАП ВО EMERALD GROUP PUBLISHING

2.ЛИСТА НА МЕЃУНАРОДНИ СПИСАНИЈА

3.УПАТСТВО ЗА ИНДИВИДУАЛЕН ПРИСТАП


Scroll to Top