АКТУЕЛНИ ПРЕДАВАЊА НА УКЛО

05.06.2012

Во рамките на опсервацијата на општествено – економските случувања во државата, УКЛО како активен организатор на стручни дебати и предавања континуирано е вклучен во можносите пред студентите и универзитетскиот кадар да се презентираат најразлични видувања за отворените прашања во актуелниот миг.

Академската јавност на УКЛО на 5.06.2012 година го проследи предавањето на македонскиот политичкиот аналитичар Љубомир Гајдов на тема „Република Македонија по самитот на НАТО во Чикаго“, што се одржа на дисперзираните студии во Битола, од  Правниот факултет – Кичево.


Scroll to Top