НОВО! РЕЗУЛТАТИ ОД ЕРАЗМУС ПРОГРАМАТА ЗА 2012/2013

06.06.2012

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги објави резултатите од повикот за ЕРАЗМУС Програмата за доживотно учење, за академската 2012/13, во чиишто рамки на УКЛО му се доделени вкупно 200 месеци за студентска мобилност и 2 мобилности за наставен кадар.

Деталите се достапни на следниов линк: http://www.na.org.mk/detali-za-novost/items/rezultati-za-podprograma-erazmus-za-akademska-201213.html

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: Прилика за аплицирање сè уште постои, па затоа посетете ја http://www.uklo.edu.mk во делот посветен на ЕРАЗМУС (Меѓународна соработка) и разгледајте ги можностите во рамките на постоечките ЕРАЗМУС билатерални договори на следниов линк: http://www.uklo.edu.mk/files/Download/spisok_aktvini_ERASMUS_dogovori.pdf


Scroll to Top