УСПЕШНА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТА И ЕВРОАТЛАНСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА БАЛКАНОТ

25.05.2012

На 25 и 26 Мај 2012 година во Охрид се одржа традиционалната Меѓународната Научна Конференција на тема „БЕЗБЕДНОСТА И ЕВРОАТЛАНСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА БАЛКАНОТ“. Научниот собир беше во организација на Факултетот за безбедност-Скопје, единица на Универзитетот „Свети Климент Охридски„ – Битола, во соработка со Факултетот за безбедносни студии во Љубљана, Словенија,Полициската академија "AlexandruIoan Cuza" во Букурешт, Романија, Криминалистичко-полициската академија во Белград, Србија, Високата полициска школа на МВР од Хрватска, Академијата на МВР на Република Бугарија и Високата школа за внатрешни работи, Босна и Херцеговина, Република Српска.

Научната конференција опфати повеќе тематски области меѓу кои евроатланските интеграции и перспективи на Балканот, менаџирањето со ризици и кризи од аспект на безбедносните предизвици, науката и безбедноста и сл.

На меѓународната научна конференција присуствуваа Министерот за одбрана на Република Македонија д-р Фатмир Бесими, Министерот за внатрешни работи на Република Македонија м-р Гордана Јанкулоска и Проректорот на Универзитетот „Свети Климент Охридски„-Битола проф. д-р Пере Аслимоски.

Факултетот за безбедност-Скопје завршните  заклучоци и Зборникот на трудови презентирани на Конференцијата ќе ги издаде и на англиски јазик.

Scroll to Top