ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН ДОДЕЛЕН НА ДИПЛОМЕЦ ОД ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА

10.06.2012

На најдобрите дипломирани студенти на инженерските факултети, на 10 јуни 2012 година, на  платото на Светиклиментовиот храм „Св. Пантелејмон“ на Плаошник, претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов им го додели признанието „Инженерски прстен 2012“.
Меѓу  12-те најдобри студенти добитници на ова високо признание е дипломираната студентка од Техничкиот факултет – Битола Ева Думкова, која своето образование го заврши со просечна оценка 9, 38.
Доделувањето Инженерски прстен освен  признание за најдобро дипломираните студенти од инженерските факултети претставува и своевиден поттик за изучување на инженерството и придонес за формирање на квалитетен инженерски подмладок, компатибилен со развиените земји.

Scroll to Top