Можности за изведување практична настава во МИОА

22.06.2012

Врз основа на потпишаните Меморандуми за соработка меѓу Министерството за информатичко општество и администрација и јавните Универзитети во Република Македонија, во интерес на ефикасно организирање практична настава за студентите од областа на информатичките и телекомуникациските науки, МИОА објави Јавен повик за ангажирање практиканти во рамките на проектите „Светот на дланка – бесплатни ин тернет клубови“ и „Компјутер за секое дете“.

Превземи повик


Scroll to Top