НОВИ ЕРАЗМУС БИЛАТЕРАЛНИ ДОГОВОРИ

07.08.2012

Во последниов период УКЛО ја прошири листата на универзитети со кои има потпишано Еразмус билатерални договори. Со цел да се развива успешна меѓународна соработка во рамките на Програмата за доживотно учење се потпиша договор со Politechnika Slaska/ Силезиски Технолошки  Универзитет  во Гливице, Полска  (www.polsl.pl)  како и со Земјоделскиот Универзитет од Пловдив, Бугарија (www.au-plovdiv.bg).

Новопотпишаните билатерални договори се надоврзуваат на претходните 10 договори овозможувајќи им на заинтересираните студенти и академски кадри од неколкудневни до повеќемесечни престои на партнерските универзитети во земјите од ЕУ во повеќе категории: мобилности на студенти за студирање, а за академските кадри  во категориите  подготвителни посети, мобилности за наставен ангажман и за организација на мобилност.

Scroll to Top