ДОДЕЛЕНА СТИПЕНДИЈА ОД EВН МАКЕДОНИЈА ЗА УКЛО

13.08.2012

Во рамките на успешната соработка на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола со ЕВН Македонија, а во насока на подобрување на компетенциите на студентите за нивно образование и усовршување во енергетскиот сектор, од страна на ЕВН Македонија беа доделени стипендии за студентите од студиската програма електро-енергетски системи на Техничкиот факултет Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола.

Свеченоста за доделување на стипендиите, се одржа во просториите на ЕВН Македонија во Скопје во присуство на претставници од Управниот одбор на ЕВН Македонија, стипендистите и задолжено лица од Универзитетот.

Според претставникот на Управниот одбор на ЕВН Македонија, ваквата практика ќе продолжи и во иднина со тенденција бројот на стипендиите што ќе ги одделува ЕВН Македонија за Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола континуирано да расте.

Исто така, во летниот период студентите на Техничкиот факултет - Битола изведуваа и практиканска работа во ЕВН Македонија, која континуирано се одвива секоја година.

Scroll to Top