УКЛО подготвен за првиот уписен рок

14.08.2012

На Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола на 16-ти и 17-ти август ќе се реализира првиот уписен рок за академската 2012-2013 година.

Слободни места има за 4.058 студенти од кои 2085 во државна квота, 1329 во квотата со кофинансирање и 644 за вонредни студенти.

УКЛО располага со академска понуда од 54 квалитетни  и акредитирани  студиски програми за прв циклус студии од кои 45 универзитетски, 9 стручни и дополнително 2 на англиски јазик.

Шанса за упис матурантите  ќе имаат во уште два уписни рока и тоа: на 3-ти и 4-ти септември во вториот уписен рок и на 17-ти септрември 2012 година, термин утврден за третиот уписен рок.

УКЛО очекува бројот на новозапишаните студенти да се движи во слични рамки како и во претходните академски години.
 
КОНКУРС ЗА УПИС НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА

Scroll to Top