УКЛО со електронски систем на пријавување

14.08.2012

Од оваа академска година УКЛО ја нуди можноста и за електронско пријавување на новите студенти, постапка со која треба  значително да се олесне целокупната процедура.

Електронското аплицирање  на УКЛО е достапно пред стартот на уписите на 16 и 17 септември 2012 година и во другите уписни рокови.

Пријавата за упис заедно со  другите неопходни документи наведени во Конкурсот, во деновите за упис,  во материјална форма се доставуваат до факултетот.

На УКЛО електронското пријавување се остварува на:  www.upisi.uklo.edu.mk или на upisi.uklo.edu.mk

Scroll to Top