УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА УКЛО

05.09.2012

Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на УКЛО во вториот уписен рок е спроведен  успешно.

Информациите добиени од високообразовните институции во состав на  Универзитетот „Св. Климент Охридски„ –Битола говорат дека во текот на двата дена предвидени за реализација на вториот уписен рок конкурираа 720 студенти.

Заедно со запишаните бруцоши од првиот уписен рок и бројот на пријавени во вториот уписен рок, на УКЛО во моментов има 2230 нови студенти.   

УКЛО ќе спроведе и завршен, трет уписен рок на 17 септември.

Право за упис имаат и матурантите со положена училишна матура и завршен испит.


Scroll to Top