ДОБРЕДОЈДЕ ЗА НОВИТЕ АКАДЕМСКИ ГРАЃАНИ

14.09.2012

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола се заблагодарува на довербата што ја искажаа кандидатите за запишување на понудените студиски програми на прв циклус студии на 11-те високообразовни институции во негов состав.

УКЛО подготвено ги отвора вратите за новите академски граѓани, за секој од вас. Честитајќи ви го уписот, УКЛО ви посакува успешно завршување на студиите.

Драги бруцоши, почетокот на академската година е особено значаен, како за вас, така и за Универзитетот. Со запишувањето на студиите започнува една многу важна фаза од вашиот живот, особено во однос на вашиот професионален развој и кариера.

УКЛО со вас го добива новиот подмладок, неопходната енергија и ентизијазам важни за неговиот развој и напредок.

УКЛО ќе ги стави во функција сите свои перформанси и потенцијали, за да ги исполни обврските за остварување на желбите на студентите. УКЛО ја презема и одговорноста да обезбеди квалитетно образование, знаења и компетенции што ќе овозможат реализација на личните желби и амбиции на секој студент.  

Почитувани студенти, УКЛО силно верува во вас, во вашите потенцијали и  вашиот успех. Бидете убедени дека на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола ќе се стекнете со образование хармонизирано со европските високоообразовни стандарди, едукација што ќе ве подготви со теоретските и практични знаења стекнати на студиите, да бидете успешни во вашата професија.

УКЛО ви овозможува да се оспособите за современи пристапи и начини за решавање и на најсложените задачи, а со развојот на вашата инвентивност и визија во пристапот, да постигнувате интелектуален прогрес што ќе ви корист лично вам, на државата и општеството во целина.

Срдечно добродојде на УКЛО и успех во животот и студиите.

УКЛО уште еднаш ви благодари за довербата.

Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола


Scroll to Top