Конкурс за стипендии - Open Society Foundations / Cambridge Scholarships 2013-14

19.10.2012

Фондацијата отворено општество, во партнерство со Кембриџ фондовите за странство, нудат можност за стипендирање на кандидати од Република Македонија  кои сакаат да студираат на едногодишни постдипломски студии на Универзитетот во Кембриџ, Велика Британија во следниве насоки: Conservation Leadership, Environmental Science or Policy, Society and Development, Gender Studies, Public Health и Law, преку заеднички финансирана стипендиска програма.
 
Краен рок за аплицирање: 15 Ноември

Конкурс за пријавување

Формулар за аплицирање


Локален претставник на отворено општество стипендии во Македонија:
Младински образовен форум - МОФ
Ул. „Дренак“ 34 А, Кисела Вода
1000 Скопје, Македонија
+ 389 2 3139 692
www.mof.org.mk
 
Лице за контакт:
Бојана Низамовска
Email: aec@mof.org.mk


Scroll to Top