Можности за користење на HEPSEU базата податоци

20.10.2012

HEPSEU (Higher Education Programmes and Scholarships in European Contries) базата податоци овозможува пристап до информации за програми и стипендии во високото образование и тоа:

-          повеќе од 1,5 милион стипендии и грантови за студенти, академски и стручен  кадар, лектори, истражувачи и дипломци, заинтересирани да ги започнат или продолжат студиите во сопствената земја, во европска или друга странска држава;

-          повеќе од 100 000 програми во високото образование (дипломски, магистерски и докторски) наменети за студенти, академски и стручен  кадар, лектори, истражувачи и дипломци заинтересирани да студираат во европските земји (предвидени се стипендии и грантови);

-          сите заинтересирани декани на факултети, директори и раководители на сектори, академски и соработнички кадар ќе можат да ја искористат HEPSEU базата податоци како референца при споредувањето и следењето на критериумите потребни за изготвување и усовршување на студиските програми.

 

За подетални информации посетете ја веб страната на HEPSEU: www.hepseu.com


Scroll to Top