ОБЈАВЕНО ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА УКЛО

30.10.2012

Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола на 153-та седница донесе Одлука за објавување Дополнување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии во академската 2012/2013 година.

По добивањето решение за акредитација на три студиски програми на Економскиот факултет – Прилеп, можноста за студирање во третиот циклус  на УКЛО се проширува.

Идните докторанти може да се запишат на пет вискообразовни институции на вкупно 16 студиски програми и да конкурираат за едно од 105-те слободни места.

преземи конкурс


Scroll to Top