ВАЖНО: АПЛИЦИРАЊЕ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ

14.11.2012

Во рамките на ЕРАЗМУС МУНДУС Акција 2 Програмата финансирана од Европската комисија УКЛО учествува во 2 проектни конзорциуми/партнерски мрежи:

БАЗИЛЕУС и СИГМА.

За студентите и кадрите се отвораат извонредни можности за аплицирање и престој на некој од 19-те универзитети во земјите на ЕУ  ( Белгија, Велика Британија, Франција, Германија, Шведска, Италија, Шпанија,  Полска, Бугарија,Словенија, Холандија, Австрија).

Повиците за пријавување ќе бидат отворени:

од 14 ноември 2012 година за БАЗИЛЕУС

од 1 декември 2012 година за СИГМА

а рокот за поднесување на потребните документи е до 1 февруари 2013 година.

Повеќе информации на веб страната на УКЛО, на  веб страните на факултетите и во Канцеларијата за меѓународна соработка во Ректоратот на Универзитетот.

Линк до веб страните на програмите:

www.basileus.ugent.be

www.sigma.uw.edu.pl


Scroll to Top