Познати добитниците на наградите за истражувачки труд и есеј

26.11.2012

На распишаниот награден конкурс од страна на Универзитетот „Св. Климент Охридски“  - Битола за најдобар истражувачки труд и есеј на слободна тема, конкурсните комисии по определување на критериумите за вреднување на пристигнатите трудови, донесоа одлуки за најдобрите остварувања.

Награден е истражувачкиот труд:

„Анализа на улогата на различните социо-економски фактори во остварување на националната стратегија за одржлив развој на Република Македонија“, со шифра  Одржлив развој, од авторот Катерина Кимовска, Економски факултет – Прилеп

Пофалници ќе добијат Флорина Бакиевска,студент на Правен факултет – Кичево, дисперзирани студии во Битола за трудот „Дисперзираното студирање во република Македонија“ со шифра Патека 13 и Елизабета Николоска, студент на Економски факултет – Прилеп за трудот „Импликациите на кризата во Европа врз невработеноста кај земјите во Југоисточна Европа“ со шифра EU1112990

Награден е есејот:

„Смрт за смртната казна“ со шифра Losty Fox, од Наталија Трајковска, студент на Правен факултет – Кичево, дисперзирани студии во Битола.

На свеченоста која по повод 8 Декември, Патрониот празник на УКЛО, ќе се одржи на 06.12.2012 година, во хотел Епинал – Битола, на наградените учесници на Конкурсот во категориите истражувачки труд и есеј  ќе им бидат доделени плакети и парични награди.


Scroll to Top