Промотивна тура за BASILEUS и SIGMA проектите на УКЛО

27.11.2012

ПРОМОТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА на ERASMUS MUNDUS ПРОГРАМИТЕ BASILEUS IV и SIGMA

 (26 – 30 ноември 2012)

  

Ден/датум

Единица на УКЛО

26.11.2012 (понеделник)

Технички факултет – Битола (11.00)

27.11.2012 (вторник)

 

Педагошки факултет (10.00 часот)

ФАМИС, Факултет за биотехнички науки, Технолошко-технички факултет (дисперзирани студии – Битола) (13.00 часот)

 

28.11.2012 (среда)

Правен факултет (13.00)

29.11.2012 (четврток)

Факултет за туризам и угостителство – Охрид (12.00 часот)

30.11.2012 (петок)

Економски факултет – Прилеп (11.00)

04.12.2012 (вторник)

 

Технолошко-технички факултет – Велес

Факултет за безбедност – Скопје

 

 

 


Scroll to Top