Отворен повик за конкурирање на високообразовните институции во CEEPUS мрежите за академската 2013/2014 година

27.11.2012

CEEPUS (Central European Program for University Studies – Централно европска програма за размена во областа на универзитетските студии), како реномирана програма за поддршка и поттикнување на соработката помеѓу земјите на Централна и Југоисточна Европа, овозможува стипендии за мобиност на студенти и наставен кадар, преку креирањето интеруниверзитетски мрежи преку заедничко користење на ресурсите на институциите во мрежата.

Можноста за аплицирање за влегување во нови мрежи е веќе отворена со краен рок 15 јануари 2013 година. Постапката за аплицирање може единствено да се реализира online на www.ceepus.info

За подетални информации треба да се контактира Националната CEEPUS канцеларија во Министерството за образование и наука на РМ.

Контакт телефон: 02/3140 168


Scroll to Top