ПРОДЛАБОЧУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА МЕЃУ УКЛО И ЕВН МАКЕДОНИЈА

28.11.2012

Воспоставената соработка меѓу УКЛО и компанијата ЕВН Македонија добива на интензитет.

На средбата во Ректоратот што се одржа на 26.11.2012 година, проректорот проф. д-р Сашо Атанасоски и претставниците од ЕВН Македонија ги разгледаа  можностите за проширување на соработката во повеќе области како и взаемниот интерес за остварување на долгорочна научна, техничка и апликативна соработка.

Во рамките на посетата, гостите го посетија  Техничкиот факултет-Битола, при што, со менаџментот на факултетот е разговарано за начините за остварување потесна соработка во сектори од заеднички интерес.

Успешната соработка помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола и ЕВН Македонија се остварува неколку години наназад.

Scroll to Top