ПРЕДАВАЊЕ ПО ПОВОД ПАТРОНИОТ ДЕН НА УКЛО

05.12.2012

Во   придружните манифестации поврзани со достојното одбележување на 8 Декември,  Патрониот ден  на УКЛО, на 06.12. 2012 година, светски познатиот истражувач и научник, проф. д-р Мајкл Дозер, од ЦЕРН, Женева, кому што од страна на УКЛО, на свеченоста по повод Патронатот, ќе му биде доделено звањето почесен професор, за академскиот кадар и студентите на  Техничкиот факултет – Битола ќе одржи предавање во кое ќе бидат опфатени најновите научни сознанија поврзани со сегашните истражувања во ЦЕРН, Европскиот центар за нуклеарни истражувања во Женева.

Предавањето кое се очекува да предизвика голем интерес ќе се одржи во 9 часот, на Техничкиот факултет – Битола.


Scroll to Top