Меѓународна конференција во организација на Факултетот за безбедност

07.12.2012

Меѓународна научна конференција на тема Балканот меѓу минатото и иднината: безбедност, решавање на конфликти и евроатлантска интеграција. Конференцијата ќе се одржи во Охрид, Република Македонија во периодот од 29 мај до 01 јуни 2013 година.

Теми
1.Конфликти и решавање на конфликти на Балканот ретроспектива, вклучувајќи:
2.Балканот, националните држави и европската интеграција, вклучувајќи:
3.Регионалната соработка и /или евроатлантска интеграција на Балканот
4.Безбедносните проблеми и ризици поврзани со меѓународното право и трговијата, вклучувајќи:
5.Демократија, правна држава, човекови права, вклучувајќи:
6.Безбедноста во ерата на паметната технологија, вклучувајќи:
7.Безбедносните дилеми и геополитички движења во Меѓународните односи – со посебен осврт на промените на Блискиот и средниот исток, Источна Европа и западна Азија

Сите заинтересирани учесници треба да испратат апстракт од 300 до 500 збора на следнава адреса: conference2013@fb.uklo.edu.mk најкасно до 31 јануари 2013

Креаен рок за доставување на целиот труд е 25 март 2013
Сите трудови коишто ќе бидат прифатени и презентирани на конференцијата ќе бидат објавени во посебна публикација
Работни јазици на конференцијата се англискиот и македонскиот јазик
Сите информации поврзани со конференцијата авторите ќе ги добијат на нивната електронска адреса и истите ќе бидат објавени на посебната страна на конференцијата.


Scroll to Top