МОЖНОСТ ЗА ПРАКТИКАНСКА РАБОТА ВО ArcelorMittal

23.01.2013

МОЖНОСТ ЗА ПРАКТИКАНСКА РАБОТА  ВО

 ArcelorMittal 

Во рамките на соработката помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола  и компанијата ArcelorMittal, а во насока  на професионално усовршување на млади,  ArcelorMittal, нуди можност за спроведување на практикантска работа за следните позиции:

ОДДЕЛ:  Безбедност и здравје (2 позиции)

-         Студенти на машински факултет (завршна година или дипломирани)

-         Одлично познавање на Англиски јазик

-         Одлично познавање на word, excel, power point

-         Времетраење: минимум 1 месец со 8 работни часа (или по договор)

За време на практиканската работа, студентите ќе се стекнат со познавање на:

 

< Арцелор Митал стандардите за безбедност и здравје и

< OHSAS 18001 стандардот за здравје и безбедност

 

ОДДЕЛ:  Човечки ресурси и правни работи (1 позиција)

-         Студенти од било кој факултет-предност имаат студентите со завршен или студенти на завршна година на студии на Економски факултет

-         Одлично познавање на Англиски јазик

-         Одлично познавање на word, excel, power point

-         Времетраење: минимум 1 месец со 8 работни часа (или по договор)

За време на практиканската работа, студентите ќе се стекнат со познавање на:

< HR Практика цо Арцелор Митал

 

Отворентата пракса ќе се одвива во СКОПЈЕ започнувајќи од 10 Фебруари 2013 година

 

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ:   Најдоцна до 29 Јануари 2013 година

 

Повеќе информации моѓете да најдете на страната на Арцелор митал: 

http://www.arcelormittal.com/corp/

 

Заинтересираните студенти да се пријавуваат на следната адреса:

 HR.Skopje@arcelormittal.com


Scroll to Top