Важно известување за УКЛО email!

01.04.2009

Почитувани корисници на УКЛО email - сервисот,

поради промена на адресните шеми на УКЛО во наредниот период, Ве молиме навремено да ги измените параметрите 

во вашите email клиенти:

Наместо бројна IP адреса во INCOMING MAIL SERVER и OUTGOING MAIL SEVER да се користи именски параметар односно - mail.uklo.edu.mk

Пример во Outlook Express подесувањето се врши на следниот начин:

Tools\Accounts\Mail\Properties\Servers\

Incoming mail(POP3)=mail.uklo.edu.mk

Outgoing mail(SMTP)=mail.uklo.edu.mk

контакт за доплнителни информации: postmaster@uklo.edu.mk

 


Scroll to Top