ЗА СТУДЕНТИТЕ НА УКЛО:НОВ ERASMUS LLP ПОВИК

24.01.2013

ЗА СТУДЕНТИТЕ НА УКЛО:НОВ ERASMUS LLP ПОВИК

Нова можност да аплицирате за мобилност во рамките на ERASMUS Програмата за доживотно учење. Ако сте заинтересирани дел од своите студии да поминете на некој од универзитетите во ЕУ, консултирајте се со координаторите на програмата на вашата единица, а за дополнителни информации во врска со Програмата можете да се обратите и до Канцеларијата за меѓународна соработка на УКЛО (телефон: 047 242 278, e-mail: kaliopa.stilinovic@uklo.edu.mk и nurten.sulejmani@uklo.edu.mk).


Scroll to Top