Експерти за советодавни групи во Хоризонт 2020: Отворен повик за изразување интерес

31.01.2013

Европската Комисија ја проширува својата потрага по експерти коишто ќе учествуваат во креирањето на агендата на програмата Хоризонт 2020, програма за истражување и иновации, а којашто во иднина ќе се финансира од страна на Европска Унија. Експертите во советодавните групи, ќе обезбедат висок квалитет и навремено советување за подготовка на повиците за проектни предлози, што ќе се објавуваат во рамки на оваа програма.

Краен рок за изразување интерес:

06.03.2013 г. (до 17.00 час. според Бриселско локално време)

Подетални информации на следниот линк:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts#profiles


Scroll to Top